Husråd i Ravnsholtklyngen

 
Et husråd er et udvalg bestående af forældrerepræsentanter, valgt på det årlige forældremøde. Husrådet har ikke beslutningskompetence på principper for klyngeinstitutionen, den beføjelse ligger ene og alene i forældrebestyrelsen. I husrådet har man mulighed for at drøfte den nære dagligdag der er i hver afdeling. Man har mulighed for at blive hørt af ledelsen og personalet, og for at indgå i dialog med dem. Hver afdeling har et husråd, hvor mindst en forældrerepræsentant er medlem af forældrebestyrelsen. Et husråd er bestående af mindst 5 forældre, og det tilrådes at der ikke er mere end 10 forældrerepræsentanter. Daglig leder/afdelingsleder/koordinerende pædagoger deltager i husrådene.