Sikkerhed i skoven

 

Tælle børn ved stoppesteder (stoppesteder er faste steder på vejen til baserne hvor man stopper op)

 • Stoppestederne er altid ufravigelige og altid samme sted
 • Børnene skal stå stille og være stille, mens en tæller børnene højt
 • Når vi står samlet får vi følelsen af at høre til og være en del af gruppen
 • Det er altid en voksen der giver besked om, at vi må gå videre
 • Ved stoppestederne træner vi opmærksomhed, koncentration og at modtage kollektive beskeder
 • Børn som ikke overholder stoppene, kaldes tilbage og må holde fast i vognen
 • Ny ankommende børn, forældre og personale informeres om ovenstående

Leg med pinde

 • Ingen pinde til og fra skoven, der er rigeligt derude
 • Pinde skal ikke i hovedhøjde (evt ved kontrollerede lege ellers kun rollespilssværd)
 • Snittede pinde skal/må komme hjem i vognen eller i tasken. Må dog ikke stikke ud af tasken
 • Bambus må ikke anvendes, da den splintrer

Klatring og reb

 • Der skal altid være en voksen ved børnene når de klatre
 • Ingen organiseret træklatring, da dette kræver en specialuddannelse
 • Børnene skal lære om klatretræer, f.eks. at grenen skal være mindst ligeså tyk som barnets håndled
 • Børnene skal altid klatre tomhændet
 • Ingen konflikter ved klatring

Vand og vandhuller

 • Ingen børn ved åbent vand, sumpe ect. uden voksen
 • Ved fiskeri: 1 voksen til max 5 børn. Dog vil vi altid vurdere gruppe sammensætningen af børn og alder
 • Opmærksomhed fra personalet angående vandhuller, - tjekke hvor der er vand ved baserne, da vandhullerne kan varierer efter årstiderne
 • Når hele gruppen er ved vandhuller, deles børnene op, så hver voksen har ansvaret for bestemte børn.

Planter, bær, svampe m.m.

 • Naturen skal behandles med respekt
 • Vær opmærksom på giftige planter
 • Vi kigger på svampe, men spiser aldrig nogen
 • Ved tvivl, lad planten være
 • Ingen børn må putte noget fra naturen i munden, uden først at konsultere en voksen

                                                                                                       

 Savning

 • Generelt skal der altid være en voksen på sidelinjen. Det skal aftales hvor, hvad og hvem der skal save
 • De yngste børn skal have fast underlag, en stor stamme, samt en sav med små takker
 • Der skal evt saves for af en voksen
 • De ældste børn vil blive individuelt vurderet om de saver under andre forudsætninger

Knive

 • Knive uden spids
 • Alle børn skal sidde med spredte ben og have benene i jorden
 • Der skal være god afstand mellem børnene
 • Stedet børnene sidder skal være velegnet til formålet, gerne op af træ eller stamme, således at andre ikke kan falde over dem der snitter
 • Antallet af børn der snitter vurderes fra gang til gang

Økse

 • Absolut kun en til en, og under ekstrem kontrol
 • Der skal være 3 voksne tilstede på basen

Bål

 • Der skal være 2 voksne tilstede i gruppen
 • 1 voksen har ansvaret og vil være tilstede ved bålet konstant
 • Børnene skal sidde på knæ når de sidder ved bålet
 • Der må IKKE løbes rundt om og ved bålet
 • Der skal være opmærksomhed omkring tøjet, særligt alle former for kunststoffer
 • Ved bål medbringes brandtæpper/våde håndklæder
 • Bålet slukkes ALTID inden det forlades
 • Kommer bålet ud af kontrol ringes 112 og børnenes ledes væk fra bålet

Tryghed, aftaler, ansvar og tillid

 • Nyt personale indkøres ved følordning med en af de "gamle" fastansatte, det bruger vi ca. en uge på
 • Dog skal der være en gensidig tryghed ved hinanden før de nye slippes
 • Vi gennemgår dagligdagen med alle nye i Skovsneppen, både forældre og personale
 • Vi har en klar prioriteret rækkefølge: 1. sikkerhed, 2 pædagogik og 3 praksis
 • Vi forklar, tænker højt og siger hvorfor vi gør som vi gør
 • Vi laver aftaler så vi ved hvem der gør hvad
 • Ingen må føle sig alene, - small talk er ok
 • Vi skal kunne stole på hinanden og have overblik
 • Vi skal kunne stole på børnene og omvendt. De skal kunne stole på de voksne
 • Det er altid den voksne der har ansvaret
 • Vent på, - og hjælp hinanden
 • Sig til/fra i forhold til egne grænser
 • Lyt til hinandens eventuelle bekymringer

Voksen (alene) med børn

 • Ved gåture må en voksen være alene med max 6 børn, her skønnes det ud fra forholdene og børnegruppens sammensætning og aktiviteten
 • Den voksne skal kende børnene godt og omvendt
 • Ved brug af offentlige transportmidler må en voksen være alene med max 5 børn, dog skal det hver gang vurderes ud fra den enkelte børnegruppe. Er der flere voksne kan der være flere børn pr. voksen
 • I skoven, på basen, der skal børnene altid være indenfor "råbe" afstand fra hinanden og der skal altid være 2 voksne
 • Når vi går er der altid en voksen foran og en bagved
 • Ved stoppestederne venter vi på hinanden, står evt på række, står stille/tie stille/ står samlet
 • Tælle børnene, højt
 • Vi skal kunne se hinanden/ses og høre hinanden/høres - kunne kaldes op

Hvad vi kan møde i skoven

 • Skærpet opmærksomhed ved møde med hunde, heste, traktorer, skovarbejder m.m.
 • Hold behørig afstand til ovenstående, ved skovarbejde ca. 8 trælængders afstand
 • Sikre øjenkontakt med rytter, skovarbejder m.m.
 • Gå aldrig hen til hunde, heste m.m., lad dem komme til os
 • Vær særlig opmærksom på nye børns reaktion

Offentlige transportmidler/befordring

 • Sikre at alle børn kommer med ind og ud af befordringsmidlet ved at tælle dem
 • Hav øjenkontakt med chaufføren
 • Alle skal så vidt muligt sidde ned under kørsel.
 • Hvis der er sikkerhedsseler spændes alle børnene fast

Førstehjælp

 • Vi bestræber os på at alle er opdateret i 1. hjælp
 • Vi skal kunne udøve 1. hjælp
 • Vi skal kunne håndtere nødpasning
 • Ved nødpasning: Alle børn samles ved tov eller lignende
 • Opsøg hjælp fra den anden gruppe m.m.
 • Skab ro og overblik
 • Ved faldulykker især: Bevæger tilskadekomne arme og ben. Stabiliser, men rør endelig ikke ved mangelende bevægelse hos tilskadekomne
 • Efter ulykke laves der opfølgning hos børn og voksne