Grøftekantens børnehave

I Grøftekantens børnehave er de 40 børn fordelt i to teams, som hver råder over to gruppe rum. Børnene har faste spisegrupper, som vi sammensætter ud fra de sociale relationer børnene danner. Nogle gange er det barnet som bestemmer hvem det vil sidde sammen med. Andre gange er det de voksne som kan se at særlige grupper kan støtte hinanden i forskellige retninger. Det være sig socialt, motorisk eller sprogligt.

Vi modtager de ældste vuggestuebørn, hvorfor vi har en særlig høj normering. Vugge-børnene er integreret i begge teams. Derudover er der 6 basispladser tilknyttet Grøftekantens børnehave, med 4 specialpædagoger tilknyttet, som har det overordnet ansvar for de børn som har en basisplads. De børn som får en basisplads har alle, i større eller mindre grad, brug for en tydelig struktur, der giver ro og plads til de enkelte børns behov. Børnehaven er indrettet med en lille ”tilbagetrækningsstue”, Grævlingestuen, som børnene på basispladserne kan benytte, hvis behovet for ro eller fordybelse opstår i løbet af dagen. Grævlingestuen bliver også brugt til legeforløb for mindre grupper af børn.

Der arbejdes med inkluderende fællesskaber i børnehaven. Det betyder at børnene på basispladserne deltager i de fællesaktiviteter vi har og altid med en af specialpædagogerne ved deres side.

Det er det enkelte barns trivsel og udvikling, der er i højsæde hos os. Vores opgave er at møde barnet, hvor det er og tage udgangspunkt i, hvad barnet kan og tilpasse forventninger og krav til det enkelte barn.