Om Institutionen

Ravnsholt klyngen består af fem afdelinger: Søageren, Skovsneppen, Grøftekantens børnehave, Grøftekantens vuggestue og Fuglehuset

 

Ravnsholtklyngen har sit udspring i 4 mindre institutioner, som lå rundt i lokalområdet omkring Ravnsholtskolen. I 2016 flyttede vi sammen i vores nuværende hus. Vi har valgt at beholde vores brede vifte af tilbud, samtidig med at vi har indført et motto;

”Det små i det store”

Vi tror på, det er vigtig at man som barn kan overskue det miljø, man færdes i. Vi flytter derfor ikke rundt på de voksne i tide og utide. Vi har separate indgange til hver afdeling, som vi opfordrer jer forældre til at benytte, således at også I er med til at understøtte det små i det store. Selv vores vikarer har primære afdelinger, de er tilknyttet. Børnene kan dog nyde godt af hinanden på tværs af afdelingerne på vores store legeplads. De yngste af vores brugere har mulighed for at være på vores blå legeplads, uden alle de store børnehavebørn til at forstyrre.

Lidt om institutionen
For at kunne have fokus på "det små i det store" har vi i Ravnsholtklyngen fem forskellige afdelinger med hvert deres fokus. Det giver en bred vifte af tilbud inden for dagtilbudsområdet og gør det muligt at give børnene en blød opstart fra vuggestue til børnehave, samt giver jer forældre en mulighed for at vælge lige den afdeling, I mener passer bedst til jer som familie. Vi forsøger altid, så vidt det er muligt, at tilgodese det valg I som familie har taget.

Vores fem afdelinger er:

  • Grøftekantens vuggestue
  • Grøftekantens børnehave
  • Søagerens familiebørnehus
  • Skovsneppen, skovbørnehave
  • Fuglehuset, vuggestue