Søageren

I Søageren er vi stadig et lille børnehus i det store. Vi har pr 1 april flyttet vores to vuggestuegrupper over i Grøftekantens vuggestue. Dette grundet det lave vuggestuetal og klart øget behov for børnehavepladser i ravnshotlklyngen. Vi er derfor ved at omdanne Søageren til en ren børnehave.Pædagogikken tager stadig udgangspunkt i det enkeltes barns naturlige udviklingstrin, der ikke altid følger barnets alder, og vi vil gerne give Jeres barn de bedste muligheder for at danne relationer til andre børn på samme udviklingstrin, dette bliver således nu med børn fra 3-6 år.

Vi mener, at alle børn har noget værdifuldt at byde ind med i det sociale fællesskab. Vi ser det som en af vores primære opgaver at være med til at styrke og videreudvikle disse egenskaber. 

Udgangspunktet er det enkelte barns livshistorie og betydning for fællesskabet. Den pædagogiske praksis tager afsæt i den enkeltes forudsætninger for at bidrage til det sociale fællesskab.

I vores daglige arbejde med børnene er vi sporindsamlere. Vi følger børnenes spor således, at vi kan tilrettelægge en hverdag, hvori det enkelte barn hele tiden kan finde sine egne spor og sin egen historie. Børns spor ændrer sig, eller de udvikler nye spor i forlængelse af de gamle. Det er de voksnes opgave at tilrettelægge den pædagogiske hverdag i dialog med børnene, så der bliver taget højde for børnenes udvikling af nye spor, uden at miste fokus på de kompetencer, der skal udvikles. 

Vores definition af spor er det, som børnene viser at de er optaget af, det kan være gennem leg, spørgsmål, tegning mv.