Grøftekantens vuggestue

I Grøftekantens vuggestuen har vi 44 børn, som er fordelt på fire stuer: Mariehønen, Myren, Edderkoppen og Bænkebideren. Hver stue har tre voksne tilknyttet.

Vi arbejder hen i mod at gøre børnene så selvstændige og selvhjulpne som muligt afhængig af deres alder. Vi tilrettelægger derfor aktiviteter individuelt og for den samlede gruppe.

At starte i vuggestue er en stor forandring for familien. Når barnet starter i vuggestuen, aftaler vi derfor en gradvis indkøring på ca. 1-2 uger. Vi forventer at I er her sammen med barnet nogle timer de første dage. Det hjælper barnet til at falde til ro og få kendskab til vores rytme, og I vil få et bedre kendskab til personalet.

Vi prioriterer at de mindste børn følger deres egen rytme.

Praktiske oplysninger om hvordan barnet reagerer på at komme i vuggestue, tager vi løbende dag for dag. Dette for at opnå bedst mulig ro og trivsel i jeres nye hverdag.

Børnene fra Grøftekantens vuggestue flytter enten til vores skovbørnehave eller over i Grøftekantens børnehave når de er klar til det. Om det skal være den ene eller den anden type børnehave er et valg I som forældre tager. Husk dog at give besked på kontoret hvad I ønsker for jeres barn.