Grøftekantens vuggestue

I Grøftekantens vuggestuen har vi 44 børn, som er fordelt på fire stuer: Mariehønen, Myren, Edderkoppen og Bænkebideren. Hver stue har tre voksne tilknyttet.

Vi arbejder hen i mod at gøre børnene så selvstændige og selvhjulpne som muligt afhængig af deres alder. Vi tilrettelægger derfor aktiviteter individuelt og for den samlede gruppe.

At starte i vuggestue er en stor forandring for familien. Når barnet starter i vuggestuen, aftaler vi derfor en gradvis indkøring på ca. 1-2 uger. Vi forventer at I er her sammen med barnet nogle timer de første dage. Det hjælper barnet til at falde til ro og få kendskab til vores rytme, og I vil få et bedre kendskab til personalet.

Vi prioriterer at de mindste børn følger deres egen rytme.

Praktiske oplysninger om hvordan barnet reagerer på at komme i vuggestue, tager vi løbende dag for dag. Dette for at opnå bedst mulig ro og trivsel i jeres nye hverdag.

Børnene fra Grøftekantens vuggestue flytter enten til Grøftekantens børnehave eller Søageren, når de er klar til det, ca ved 3 års alderen. 

Hvis I ønker Skovsneppen, som er vores skovbørnehave, skal I huske at skrive jeres barn op på den separate venteliste til Skovsneppen, på pladsanvisningen. Der er anciennitet på listen, så det er en god ide at gøre det, når Jeres barn starter i vores vuggestue.

Om det skal være den ene eller den anden type børnehave er et valg I som forældre tager. I kan altid komme til ledelsen mht. ønsker for enten Søageren eller Grøftekantens bh. Så forsøger vi efter bedste evne at opfylde dette.